Audio behandelingen voor Tinnitus

Not enough permissions to view this content.

Best Therapeutic Practices

In order to achieve better results, the Therapy requires regular use and application for a certain duration each time.

It’s pointless to imagine that a few minutes of listening will be enough to reeducate your hearing system and wipe out your tinnitus as by magic. Ideally, you need to make the effort to listen to a minimum of 30 minutes of audio therapy per day, for several months.

The reduction or even loss of your tinnitus will be at this price. There is no limit to the daily listening time, which depends entirely on you and your possibilities. For example, you can schedule a loop listener over several hours, why not all night long.

We recommend that you adjust the sound volume of therapy to little less than the perception of your tinnitus so as to ‘force’ your hearing system to pay attention to therapeutic sounds.

IMPORTANT: Each of the proposed recordings has been created to treat your tinnitus, so they are not suitable for and should not be used to treat another person’s hearing pathology.

Beste Therapeutische Praktijken

Om betere resultaten te bereiken, moet de therapie regelmatig worden gebruikt en telkens gedurende een bepaalde tijd worden toegepast.

Het is zinloos om te denken dat een paar minuten luisteren genoeg is om uw gehoorsysteem te heropvoeden en uw tinnitus als bij toverslag uit te wissen. Idealiter moet u de moeite nemen om te luisteren naar een minimum van 30 minuten audio-therapie per dag, gedurende enkele maanden.

De vermindering of zelfs het verlies van uw tinnitus zal voor deze prijs zijn. Er is geen limiet aan de dagelijkse luistertijd, die hangt volledig af van u en uw mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een luisterbeurt van enkele uren inplannen, waarom niet de hele nacht.

Wij raden u aan het geluidsvolume van de therapie iets lager in te stellen dan de waarneming van uw tinnitus, zodat u uw gehoorsysteem ‘dwingt’ om aandacht te besteden aan de therapeutische geluiden.

BELANGRIJK: Elk van de voorgestelde opnames is gemaakt om uw tinnitus te behandelen, dus ze zijn niet geschikt voor en mogen niet worden gebruikt om de gehoorpathologie van een andere persoon te behandelen.

Hoe de speler te gebruiken

Zorg er eerst voor dat u in een rustige omgeving bent.

Gebruik een koptelefoon; u mag alleen uw tinnitus en de frequentietest horen.

Speel de synthesizer af ( PLAY / PAUSE) en stel het volume naar wens in – idealiter op hetzelfde niveau als de waarneming van uw tinnitus.

In het geval dat u meerdere tinnitus zou hebben, concentreert u zich op degene die u het meest waarneemt.

Varieer dan de frequentie met de vorige / volgende pijlen, totdat u de frequentie vindt die het beste bij uw tinnitus past.

Aarzel niet om het geluid te pauzeren / afspelen om beter te kunnen vergelijken.

Neem uw tijd om zo zeker mogelijk te zijn.

.

Het frequentiebereik van het instrument loopt van 78Hz (D#1) tot 9956Hz (D#8).
Het bestreken frequentiegebied vertegenwoordigt 7 octaven.
Indien u niet vertrouwd bent met deze begrippen, nodigen wij u uit om ons bericht over Frequenties en Decibels te lezen.