Audio behandelingen voor Tinnitus

Privacybeleid

tinnitus audio therapie

Definities.

“A Tiny Silence” of “de uitgever” betekent “A Tiny Silence”, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 200 euro, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Narbonne onder nr. 216 455 88 77 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 140 rue du Moulinas, Nefs des Sables 25K4, 11370 Leucate, Frankrijk.

“Website” of websites betekent de website of websites van de uitgever die toegankelijk zijn op https://atinysilence.com en http://tinnitus-treatments.com

“Applicatie” betekent de applicatie ontwikkeld door de uitgever.

“Inhoud” betekent de inhoud van de Website en/of de Applicatie.

“Gebruiker” betekent de persoon (personen) die gebruik maakt (maken) van de Website en/of de Applicatie.

“Gebruikersaccount” betekent de account die wordt aangemaakt wanneer een Gebruiker zich registreert.

“Persoonsgegevens” betekent persoonlijke informatie die de Gebruiker identificeert.

Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door de uitgever verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, bekend als “GDPR”, (de “Toepasselijke Verordening”).

De verzamelde Persoonsgegevens zijn, bij het aanmaken van een Gebruikersaccount:

 • frequentie van tinnitus zoals geselecteerd door de gebruiker,
 • gebruikersnaam,
 • toegangscode,
 • e-mail adres,
 • datum en tijd van creatie.

Gebruik.

Persoonsgegevens mogen door de uitgever alleen worden gebruikt voor:

 • Gepersonaliseerde identificatie van tinnitus.
 • Aanmaken en beheren van de gebruikersaccount.
 • Verlening van gepersonaliseerde diensten.
 • Toegang tot de Website en de Applicatie en bestrijding van binnendringing en misbruik.
 • toezending aan de Gebruiker van commerciële informatie en/of een nieuwsbrief.
 • Kennisgevingen aan de Gebruiker van wijzigingen aan de Website, de Applicatie, de Inhoud en/of het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden…
 • Statistische analyses ter verbetering van de inhoud.

Rechten van de gebruiker.

In overeenstemming met de Toepasselijke Verordeningen, kan de Gebruiker te allen tijde zijn recht uitoefenen om:

 • bezwaar te maken tegen de ontvangst van de nieuwsbrief en/of commerciële aanbiedingen van de Uitgever.
 • toegang tot Persoonsgegevens en/of de rectificatie of wissing ervan te verkrijgen.
 • de verwijdering van zijn Gebruikersaccount te verkrijgen.

door de uitgever van zijn voornemen in kennis te stellen via het mailadres: contact@atinysilence.com. Gelieve te specificeren: onderwerp: personal data

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, moet dit verzoek vergezeld gaan van een bewijs van identiteit. De referentie zal worden vernietigd zodra het verzoek is verwerkt.

In geval van ongegronde of buitensporige verzoeken, met name vanwege hun repetitieve karakter, behoudt de uitgever zich het recht voor om een verzoek van een gebruiker dat volgt op een verzoek dat naar behoren door de uitgever is ingewilligd en betrekking heeft op hetzelfde onderwerp, te factureren of niet in behandeling te nemen.

Ontvangers.

De Persoonsgegevens die bij de inschrijving door de Gebruiker worden verstrekt, zullen uitsluitend door de Uitgever worden gebruikt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, noch worden verkocht of overgedragen aan derden.

Behoud.

De uitgever bewaart de Persoonsgegevens gedurende drie (3) jaar vanaf de datum van inschrijving, tenzij het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke, reglementaire, boekhoudkundige of fiscale verplichting om de Persoonsgegevens te bewaren en kan deze, indien van toepassing, in geanonimiseerde vorm bewaren.

Beveiliging.

De uitgever past alle organisatorische, softwarematige, juridische, technische en fysieke middelen toe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van Persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden beschadigd, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Onderaanneming.

De verzamelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan onderaannemers die contractueel belast zijn met bepaalde taken. Bij de uitvoering van hun diensten hebben de onderaannemers slechts beperkte toegang tot de Persoonsgegevens en hebben zij een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Draagbaarheid / Omkeerbaarheid.

Conform de Toepasselijke Wetgeving en mits het voorleggen van een identiteitsbewijs, kan de Gebruiker gratis de teruggave van zijn Persoonsgegevens bekomen door dit per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de uitgever te melden.
De Persoonsgegevens zullen worden teruggegeven in de vorm van een standaard computerbestand dat binnen maximaal dertig (30) dagen na het verzoek per e-mail aan de Gebruiker zal worden toegezonden.

Afgeleide gegevens.

In overeenstemming met de Toepasselijke Verordeningen wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat Persoonsgegevens die door de Uitgever zijn afgeleid, berekend of gecreëerd uit de gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, zijn uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid, voor zover deze niet zijn verstrekt door de Gebruiker, maar zijn gecreëerd door de Uitgever.

Overdracht.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in de Europese Unie.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij zich kan wenden tot de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

Hoe de speler te gebruiken

Zorg er eerst voor dat u in een rustige omgeving bent.

Gebruik een koptelefoon; u mag alleen uw tinnitus en de frequentietest horen.

Speel de synthesizer af ( PLAY / PAUSE) en stel het volume naar wens in – idealiter op hetzelfde niveau als de waarneming van uw tinnitus.

In het geval dat u meerdere tinnitus zou hebben, concentreert u zich op degene die u het meest waarneemt.

Varieer dan de frequentie met de vorige / volgende pijlen, totdat u de frequentie vindt die het beste bij uw tinnitus past.

Aarzel niet om het geluid te pauzeren / afspelen om beter te kunnen vergelijken.

Neem uw tijd om zo zeker mogelijk te zijn.

.

Het frequentiebereik van het instrument loopt van 78Hz (D#1) tot 9956Hz (D#8).
Het bestreken frequentiegebied vertegenwoordigt 7 octaven.
Indien u niet vertrouwd bent met deze begrippen, nodigen wij u uit om ons bericht over Frequenties en Decibels te lezen.