Audio behandelingen voor Tinnitus

Notched Audio Therapie

tinnitus audio therapie

Hoe de therapie werkt ...

Wetenschappers zijn het er nu over eens dat om tinnitus te begrijpen en dus te behandelen een alomvattende aanpak nodig is, waarbij het oor en het centrale zenuwstelsel samen moeten worden bekeken.

In de meeste gevallen blijkt tinnitus een geluid te zijn dat ten onrechte door de hersenen wordt gecreëerd om een bepaald gehoorverlies te compenseren. Meer precies, schade aan gehoorzintuigcellen zorgt ervoor dat neuronen die betrokken zijn bij het gehoor zich synchroniseren door een compensatiemechanisme, waardoor de hoorsensatie van de beschadigde frequentie opnieuw wordt gecreëerd.

Cerebrale plasticiteit is het vermogen van de neurale circuits van de hersenen om te veranderen, in de ene of de andere richting. In het geval van beschadigde hersencircuits kunnen we hierdoor hopen op een herstel, althans gedeeltelijk, van de oorspronkelijke toestand.

Het geluidsproces waarbij het volume in een bepaalde frequentieband wordt verlaagd of geannuleerd, wordt “notch” genoemd.  De aldus bewerkte geluiden worden “notched sounds” genoemd.

Hier volgt een visuele voorstelling van een “notched” geluid: op de horizontale schaal, de frequentie van de lage frequenties (bas) links, tot de hoge frequenties (hoge tonen) rechts; op de verticale schaal, de intensiteit of het volume.

Boven: het aanvankelijke geluid, onder: het “notched” geluid

tinnitus geluid - audio therapie
tinnitus notched audio therapie

Notched Audio Therapie is het regelmatig luisteren naar geluid dat is “notched” op een frequentieband die gecentreerd is op de frequentie van de tinnitus.

Luisteren naar geluiden die zijn ‘notched’ op de frequentie van uw tinnitus helpt de verkeerde neurale circuits in uw hersenen om te keren, en kan als gevolg daarvan het volume van uw tinnitus verlagen.

Deze geluidsverwerkingstechnieken zorgen voor aanzienlijke verbeteringen in meer dan 70% van de gevallen, en leiden tot volledige verdwijning in ongeveer 25% van de gevallen.

Notched Audio Therapie

Hier volgt een samenvatting van een wetenschappelijke publicatie waarin wordt uiteengezet hoe Notched Audio Therapy werkt, en hoe het in de praktijk werd toegepast.

Het volledige artikel is hier (in Engels).

Onaangepaste reorganisatie van de auditieve cortex kan bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van tinnitus.

Omdat corticale organisatie veranderd kan worden door gedragstraining, probeerden we de luidheid van tinnitus te verminderen door chronische tinnitus patiënten bloot te stellen aan zelfgekozen, plezierige muziek, die was aangepast (“notched”) om geen energie te bevatten in het frequentiegebied rond de individuele tinnitus frequentie.

Na 12 maanden regelmatig luisteren, vertoonde de doelgroep patiënten (n = 8) significant verminderde subjectieve tinnitus luidheid en gelijktijdig een verminderde opgewekte activiteit in auditieve cortex gebieden die corresponderen met de tinnitus frequentie in vergelijking met patiënten die een analoge placebo “notched” muziek behandeling hadden gekregen (n = 8).

Deze bevindingen geven aan dat tinnitus luidheid aanzienlijk kan worden verminderd door een plezierige, goedkope, op maat gemaakte notched audio behandeling, mogelijk via het omkeren van maladaptieve auditieve cortex organisatie.

Hoe de speler te gebruiken

Zorg er eerst voor dat u in een rustige omgeving bent.

Gebruik een koptelefoon; u mag alleen uw tinnitus en de frequentietest horen.

Speel de synthesizer af ( PLAY / PAUSE) en stel het volume naar wens in – idealiter op hetzelfde niveau als de waarneming van uw tinnitus.

In het geval dat u meerdere tinnitus zou hebben, concentreert u zich op degene die u het meest waarneemt.

Varieer dan de frequentie met de vorige / volgende pijlen, totdat u de frequentie vindt die het beste bij uw tinnitus past.

Aarzel niet om het geluid te pauzeren / afspelen om beter te kunnen vergelijken.

Neem uw tijd om zo zeker mogelijk te zijn.

.

Het frequentiebereik van het instrument loopt van 78Hz (D#1) tot 9956Hz (D#8).
Het bestreken frequentiegebied vertegenwoordigt 7 octaven.
Indien u niet vertrouwd bent met deze begrippen, nodigen wij u uit om ons bericht over Frequenties en Decibels te lezen.